Top 3
  1. Ebner (EKK)
  2. Wolter (ÖTK)
  3. Barth & Blanke (ECC)
Toelichting

Naast de commentaren op Kolossenzen die ook aandacht besteden aan Filemon, is te wijzen op een aantal commentaren geheel gewijd aan Filemon: Stuhlmacher (EKK, 19812), Gnilka (Herder, 1982), Fitzmyer (AB, 2000), Müller (KEK 2012), Ebner (EKK 2017) en Scot McNight (NICNT 2017). Ebner is zeker de beste. Het is hem echt gelukt om de eigenheid van deze brief goed neer te zetten, door goede aandacht voor Paulus’ retorische strategie, de sociale verbanden goed te duiden en de theologische implicaties van deze brief te doorzien. Hij komt zo een stap verder dan de andere vijf. Van hen is Fitzmyer goed up to date (vergeleken met Stuhlmacher en Gnilka), heeft een goede bibliografie, en een betere, grondigere inleiding dan de drie Duitse werken. Gnilka en Stuhlmacher zijn onderling vergelijkbaar. Gnilka is net iets grondiger, Stuhlmacher heeft het extra van een paragraaf Wirkungsgeschichte (zoals de meeste delen in de serie EKK) en Ausblick. Müller valt wat tegen. Veel aandacht voor Umwelt-aspecten; exegetisch en theologisch echter niet sterk. McNight is een gemiddeld, klassiek evangelical werk. Op Duits taalgebied is ook nog op het goede werk van Lampe te wijzen in NTD 8/2, 199818.

In 2000 kwam Barth & Blanke uit (ECC), enkele jaren na de dood van Barth; Blanke is een student van Barth. Een zeer uitgebreid werk, met een inleiding van 240 bladzijden (560 bladzijden in totaal). In het bijzonder de kwestie van slavernij diepgravend behandeld. De brief goed in historische en theologische context gelezen, literaire aspecten minder goed verdisconteerd (iets wat Ebner juist goed doet).