Top 3
  1. Fitzmyer (AB)
  2. Gnilka (Herder)
  3. Stuhlmacher (EKK)
Toelichting

Naast de commentaren op Kolossenzen die ook aandacht besteden aan Filemon, is te wijzen op een drietal commentaren geheel gewijd aan Filemon: Fitzmyer (AB, 2000), Stuhlmacher (EKK, 19812) en Gnilka (Herder, 1982). Alle drie zijn bekende, goede exegeten. (Fitzmyer en Gnilka katholiek, Stuhlmacher Luthers). Fitzmyer is het meest up to date, heeft een zeer goede, grondige bibliografie, en een betere, grondigere inleiding dan de twee Duitse werken, en verdient daarmee de eerste plaats. Wie met Filemon aan de slag wil, vindt in Fitzmyer een goede start. Gnilka en Stuhlmacher zijn onderling vergelijkbaar, en leveren wat je van hen kunt verwachten: goede historisch-kritische exegese. Gnilka is net iets grondiger, Stuhlmacher heeft het extra van een paragraaf Wirkungsgeschichte (zoals de meeste delen in de serie EKK) en Ausblick. Op Duits taalgebied is ook nog op het goede werk van Lampe te wijzen in NTD 8/2, 199818.