Top 3
  1. Bauckham (WBC)
  2. Moo (NIVAC)
  3. Reese (THNTC)
Toelichting

Op 2 Petrus en Judas is niet veel verschenen. In 1983 kwam het goede werk van de gezaghebbende theoloog / exegeet Bauckham (WBC) op de markt. Sindsdien een klassieker, met zijn achtergrondkennis van de Umwelt. Evenwichtig gebruik van de historisch-kritische methode.  Neyrey (AB, 1993) kiest voor een sociologische benadering en werkt met thema’s als rijk-arm, eer-schaamte, etc. om de brieven dicht bij onze tijd te krijgen. Soms nogal hypothetisch / weinig overtuigend. Bovendien op andere gebieden (taalkundig bijvoorbeeld) wat tekort schietend. Donelson (NTL, 2010): zie onder 1 Petrus.

Vrij recent zijn twee toegankelijke evangelical commentaren uitgekomen: Davids (Pillar, 2006) en Green (BECNT, 2008). Davids is een werk van gemiddelde kwaliteit. Hij blijft wat vaag over het auteurschap van 2 Petrus (heikel punt voor een conservatieve serie als Pillar), zowel in de inleiding als in de detailexegese. Historische context goed belicht; theologisch iets minder goed. Green is vergelijkbaar: ook goede historische achtergronden door zijn indrukwekkende kennis van de klassieke literatuur en retorica. Een gemiddeld deel uit de Baker-serie. Een met Green en Davids vergelijkbaar werk is het onder 1 Petrus reeds genoemde werk van Schreiner (NAC, 2003). Deze is qua historische achtergronden minder grondig; heeft echter betere theologische en homiletische lijnen. Voor homiletische lijnen kan men echter nog het beste terecht bij de gerenommeerde evangelical exegeet Moo (NIVAC, 1996). Praktisch richting de prediking en dit op een overtuigende wijze, met goede hermeneutische en systematisch-theologische lijnen. De nieuwere evangelical-werken doen wat mij betreft nog steeds onder voor dit werk van Moo. Zeker de moeite waard is Reese (THNTC, 2007). Naast een korte, evenwichtige exegese van de brieven wordt er in een tweede gedeelte goed theologisch doorgepakt door Bijbels-theologische thema’s uit de brieven te bespreken, onder andere met oog voor de actualiteit. Ze doet dit op een overtuigende wijze.

Op Duits taalgebied heeft Schelkle (Herder, 1961) een matig / redelijk historisch-kritisch werk geschreven. Gaat weinig in op de grammatica, maar geeft goede vergelijkingen met Umwelt-literatuur en heeft een goed theologisch gehalte. In 1993 kwam het commentaar van Vögtle uit (EKK); hij is dan zelf reeds 84 jaar. Hij is verdergegaan in de lijn van Bauckham. Goede, relevante excursen. O.a. goed stilgestaan bij identiteit dwaalleraren. Niet altijd even heldere argumentatie. Al met al echter een sympathiek commentaar. In 1992 kwam het deel uit van Paulsen (KEK, 188), in 2015 van Frey (ThHNT, 2015)

Op Nederlands taalgebied is Van Houwelingen (CNT3) van gemiddelde kwaliteit.