Top 3
  1. Schnackenburg (Herder), Klauck (EKK) of Strecker (KEK)
  2. Lieu (NTL)
  3. Lalleman (CNT3) of Parsenios (PCNT)
Toelichting

In 1982 schreef Brown (AB, 1982) een grondig vervolg (meer dan 800 pagina’s) op zijn Johannes-evangelie-commentaar. Dit werk is wederom sterk in grammatica en zelfstandige exegese. Theologisch echter iets minder sterk, en behoorlijk speculatieve / weinig overtuigende standpunten rond de setting van de brieven. Een betere klassieker is daarom het werk van Schnackenburg (Herder, 1963; ook in het Engels vertaald (mono)). Op sommige punten (o.a. canoniek) verouderd (bijvoorbeeld rond standpunten met betrekking tot gnostische achtergrond). Theologisch echter sterk. Goede excursen. Recenter historisch-kritisch werk is dat van Klauck (EKK, 2 delen: 1991/92) en Strecker (KEK, 1989; in het Engels vertaald: Herm., 1996). Beiden goede commentaren. Klauck vooral theologisch goed, Strecker vooral een religionsgeschichtliche insteek, geheel in lijn met de serie KEK en Hermeneia. Goede excursen.

In de serie WBC heeft Smalley (1984) een theologisch goed, evenwichtig werk geschreven. In 2015 is een herziene uitgave op de markt gekomen.

Recente Engelstalige evangelical werken zijn Kruse (Pillar, 2000), Akin (NAC, 2001) Marshall (NICNT, 1978), en Yarbrough (BECNT, 2008). Kruse en Akin zijn vrij magere commentaren. Marshall is van een soortgelijke omvang, maar veel beter. Het is inmiddels wat ouder wanneer het om de wetenschappelijke discussie gaat, o.a. rond inleidingsvragen; het blijft echter een waardevol werk vanwege de exegetische kwaliteiten van de auteur. Yarbrough gaat in zijn inleiding uitgebreid in op de vraag van auteurschap, helaas wel ten koste van een goede bespreking van andere inleidingsvragen. Zijn exegese is vervolgens redelijk, met oog voor de prediking / toepassing naar vandaag. Hij is duidelijk grondiger dan de voorgaande drie werken. Yarbroughs commentaar is daarom het beste evangelical werk op dit moment – bij gebrek aan beter… In de eenvoudige serie TNTC heeft Stott (1971) het deel op de Johannesbrieven geschreven.

In de serie NTL verscheen recent wederom een goed deel: Lieu (2008) op 1,2,3 Johannes. Deze theologe heeft zich vele jaren met de johanneïsche brieven bezig gehouden, hetgeen een zelfstandig commentaar opgeleverd heeft; goed leesbaar, ter zake exegese met diepgang. In 2014 heeft Parsenios (PCNT) een toegankelijk, eenvoudig commentaar geschreven. Goede exegese, evenwichtig werk.

In 2005 heeft Lalleman (CNT3) een mooi deel geschreven. Prettig leesbaar, in gesprek met eerder werk, exegese gericht op de prediking. Aan de vers-voor-vers-uitleg van 1 Johannes gaat een fraaie thematische uitleg vooraf.