Christen – pastor – theoloog

Jeruzalem, Jeruzalem

Een exegetisch onderzoek naar de theologische betekenis van Jeruzalem in het evangelie naar Lucas en Handelingen van de apostelen, als bouwsteen voor een nieuwtestamentische theologie met betrekking tot Jeruzalem en bijdrage aan de bezinning op een christelijke houding richting Jeruzalem.

Download studie of lees samenvatting

 

Tafelgenoten in Gods koninkrijk

Met het oog op de relatie kerk en Israël zoek ik in dit artikel naar de betekenis van Jezus’ woorden in Mattheüs 8:10-12 tijdens zijn ontmoeting met een centurio uit Kafarnaüm.

Download Bijbelstudie

 

Hebt u nooit gelezen in de Schriften?

Om een bijdrage te leveren aan de bezinning op een christelijke houding richting het Joodse volk zoek ik in dit artikel naar de betekenis van Jezus’ gelijkenis over de slechte landbouwers uit Mattheüs 21:33-46, toegespitst op de betekenis van Jezus’ woorden in de verzen 42 en 43 over het wegnemen van het koninkrijk.

Download artikel

 

C.S. Lewis over Jezus Christus

Vanwege de toenemende belangstelling voor het werk van de Britse schrijver, geleerde en christelijk apologeet C.S. Lewis (1898–1963) onder christenen binnen de gereformeerde traditie onderzoek ik in deze studie Lewis’ visie op de persoon en het werk van Jezus Christus en hoe deze zich verhoudt tot de klassieke gereformeerde visie.

Download studie

 

Overzicht commentaren Nieuwe Testament

Een overzicht van commentaren op het Nieuwe Testament per Bijbelboek.

Bekijk overzicht

 

C.S. Lewis Tour Guide

Overzicht, wandelroute en kaart met de belangrijkste bezienswaardigheden uit het leven van de Britse schrijver, geleerde en christelijk apologeet C.S. Lewis (Engels).

Bekijk Tour Guide

Type your search keyword, and press enter to search